Asiakasajattelua yritysten hallituksissa luotaava selvitys käyntiin

Customer Advocates on Board kartoittaa yritysten hallitustyöskentelyä ja pyrkii synnyttämään keskustelua asiakasajattelusta yrityksissä, yritysten hallituksissa ja julkisesti. Selvityksen kohderyhmänä ovat yritysten hallitusten jäsenet sekä puheenjohtajat. Tulokset julkistetaan syyskuussa, jolloin hallitustyöskentelyyn osallistuvilla on myös mahdollisuus tulla kuuntelemaan CXPA Finlandin maksuttomia koulutustilaisuuksia aiheesta.

Customer Advocates on Board Pop up -projektissa selvitetään elokuun aikana verkkokyselyllä, miten asiakasymmärrys ohjaa yritysten strategista päätöksentekoa hallitustasolla. Kyselyn tuloksia syvennetään haastatteluilla, joilla haetaan mm. inspiroivia tarinoita asiakasajattelussa jo pitkällä olevista case-yrityksistä.

Syyskuussa julkistettavien tulosten avulla pyritään herättämään laaja-alaista keskustelua asiakasajattelun tärkeydestä yritysten hallitustyöskentelyssä. ​Projektin tavoite on tulosten ja tulkintojen myötä lisätä asiakasajattelua sekä edistää suomalaista elinkeinoelämää kohti syvällisempää asiakasajattelua ja määrätietoista asiakasymmärryksen hyödyntämistä yritysten hallitustyöskentelyssä.

Hankkeen osana CXPA Finland tarjoaa hallitustyöskentelyyn osallistuville kohdennettuja, maksuttomia tapahtumia asiakkuuskokemusten kehittämiseksi syksyn aikana. Puhujina on tunnettuja tahoja suomalaisista edelläkävijäyrityksistä, mm. maineenhallinnan guru, Pohjoisranta Burson-Marstellerin toimitusjohtaja Jouni Heinonen sekä asiakaskuuntelun ja asiakkuuskokemusten kehittämisen johtavia asiantuntijoita Experq:lta, Shirutesta ja User Intelligenceltä. Tilaisuuksissa projektiryhmä esittelee myös tuoreet tutkimustulokset.

Kyselyä on ollut suunnittelemassa projektin Directors on Board -verkosto, joka koostuu nimekkäästä joukosta vaikuttajia ja hallitustyöskentelyn asiantuntijoita. CXPA Finlandia ja Shirutea verkostossa edustaa toiminnanjohtaja ja toimitusjohtaja Sirte Pihlaja. Kyselyn käytännön toteutuksesta vastaa Add Value Research Finland.

– Globaalissa markkinataloudessa myös suomalaisyritykset toimivat tilanteessa, jossa on vain kahdenlaisia yrityksiä: niitä, jotka kuuntelevat asiakkaitaan ja niitä, jotka häviävät kilpailun. Suomalaisyritykset ovat kokonaisuutena pahasti jäljessä asiakasymmärryksen liiketoiminnallisessa ja kaupallisessa hyödyntämisessä. Toivomme, että yritykset kehittäisivät asiakasymmärrystään ja oppisivat strategisessa päätöksenteossaan panostamaan asiakasajatteluun. Selvityksen tulosten saaminen yritysten hallitusten, johtoryhmien, päättäjien ja työntekijöiden keskusteluihin on omiaan asiakasajattelun merkityksen oivaltamiseen laajasti. Koulutustilaisuuksiemme avulla haluamme parantaa asiakasosaamista erityisesti hallitustasolla, Sirte Pihlaja tiivistää hankkeen hyötyjä ja päämääriä.

– CXPA Finland osallistuu hankkeeseen, koska sen tavoitteet ovat yhdenmukaisia CXPA:n toiminta-ajatuksen kanssa. Asiakkuuskokemusten ammattilaisten oma järjestö on luonnollinen väylä asiakkaiden ja hallitusten parempaan vuoropuheluun liittyvien kyvykkyyksien kehittämiseen. Hankkeen tuloksista saadaan myös hyvää, täydentävää näkökulmaa yrityspäättäjien osaamisesta CXPA Finlandin ja Shiruten yhteistyössä toteuttamaan, vuosittaiseen Asiakkuuskokemusten johtaminen Suomessa -selvitykseen, Pihlaja lisää.

– On mielenkiintoista nähdä, millaista suomalaisten yritysten asiakasajattelu hallitustyöskentelyssä on, ja miten se kehittyy edelleen. Asiakaskokemus kytkeytyy liiketoiminnan tuloksiin, mutta onko jatkuvalle asiakasymmärryksen hyödyntämiselle luotu hallitustyöskentelyyn selkeät mekanismit? Asiakaskäyttäytyminen muuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Suomalaisen elinkeinoelämän menestys on lopulta kiinni maksavista ja uskollisista asiakkaista, pohtii Tarja Ilvonen, toinen projektin omistajista.

 

Kiinnostuitko?

 

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Sirte Pihlaja, CXPA Finland, puh. (050) 5700 190

 

Customer Advocates on Board -työryhmän puolesta:

Project Owner Tarja Ilvonen, puh. (050) 569 1921
Project Owner Tuija Koskimäki, puh. (050) 540 7522
Twitter: @OnBoardFi
WWW: Customer Advocates on Board -projektin sivusto (www.onboard.fi)

Osallistu kyselyyn

Välitäthän tiedon kyselystä hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle omalla työpaikallasi sekä muille hallitusammattilaisille tuttavapiirissäsi laajemminkin!

 

Shirute on Suomen ensimmäinen asiakkuuskokemusten johtamiseen keskittyvä suunnittelutoimisto. Customer Experience Path® on Shiruten omistama rekisteröity tavaramerkki. Olemme kansainvälisen CXPA-organisaation (Customer Experience Professionals Association) perustajajäsen.

CXPA Finland on kansainvälisen Customer Experience Professionals Associationin (CXPA:n) paikallisjärjestö Suomessa. Toimimme asiakkuuskokemusten johtamisen ammattilaisten yhteisönä. Tavoitteenamme on saada yritykset tarjoamaan yhä parempia asiakkuuskokemuksia ja kasvattamaan menestystään. Järjestämme teemaan liittyen säännöllisesti mielenkiintoisia tapahtumia ja yritysyhteistyötä. Toimintamme perustuu vapaaehtoistyöhön ja yrityslahjoituksiin.

Customer Advocates on Board on Pop up-projekti,  jossa kartoitetaan yritysten hallitustyöskentelyä asiakasajattelun näkökulmasta. Haluamme käynnistää laaja-alaista asiakasajattelua edistävää keskustelua sekä yrityksissä, yritysten hallituksissa että julkisesti. Lopputuloksena kyselyiden ja haastattelujen tuloksista, niiden tulkinnoista ja mielenkiitoisista case-yrityksistä kirjoitetaan kirja. Tavoitteenamme on kehittää yritysten hallitustyöskentelyä ja sitä kautta myös suomalaista elinkeinoelämää.

Suomalaisen kirjailijan asiakaskokemusteos best seller kärkeen ympäri maailmaa

Asiakaskokemuksesta kertova “Customer Experience 2” -kirja ampaisi heti julkaisunsa jälkeen globaalien myyntitilastojen kärkeen. Se nousi Amazonin best seller -listojen huipulle, sijoittuen ykköseksi mm. Customer Service- ja Consumer Behaviour -kategorioissa useissa eri maissa (esim. USA, UK, Kanada ja Ranska). Kirjan kirjoittajat ovat nyt Best Selling -bisneskirjailijoita kolmessa eri maanosassa. Shiruten toimitusjohtaja, Sirte Pihlaja, on yksi kirjan kirjoittajista. Hän kirjoitti teokseen asiakaskeskeisestä kulttuurista korostaen leikin ja luovuuden roolia bisneksessä.

Kiinnostuitko?

Tarvitseeko yrityksesi pientä kunnonkohotusta asiakaskohtaamisten johtamisessa? Me valloitamme sydämiä ja 
teemme asiakkaistasi onnellisia. Osaamme herättää asiakkaassasi tarpeen ostaa, sitoutua ja 
suositella! Lähdetään yhdessä juoksemaan yrityksesi maailmankartalle.

MYYNTI

sales (at ) shirute.com

MUUT TIEDUSTELUT

sales (at) shirute.com

Tilaa uutiskirje