Palvelut

Hyvää asiakaspalvelua haluavat kaikki, myös sinun asiakkaasi. Kokeneet asiantuntijamme sparraavat yrityksesi asiakkuuskokemusten mestariksi. Laadimme yrityksellesi kunto-ohjelman, jota seuraamalla juokset pian kovempaa kuin muut.

LEGO® Serious Play®

Aloita CX Play® - Tosileikki®, kun haluat erottua. Aikuisten oikeasti.
CX Play® – Tosileikki® auttaa organisaatioita rakentamaan laadukkaita asiakas- ja työntekijäkokemuksia, useiden vuosien ammattitaidolla.

LEGO® Serious Play® (LSP) on kansainvälisesti suurta suosiota saavuttanut menetelmä, joka auttaa luomaan tuottavia tulevaisuudennäkymiä uudesta näkökulmasta.

Menetelmän avulla kehität organisaatiosi asiakkaillenne tarjoamaa arvoa, asiakasymmärrystänne sekä asiakas- ja työntekijäkokemuksianne. LSP helpottaa keskusteluja niin hyvistä kuin huonoistakin suorituksista ja toimii oivana apuvälineenä kehityskohteiden ideoinnissa.

LSP:n avulla kanavoit kolmiuloitteista, kriittistä ajattelua rakentaen metaforia kuvaamaan kohtaamisia ja toimintaa. LEGOt tuovat ulottuvillesi sekä todelliset tilanteet että tulevaisuuden skenaariot, joita organisaatiosi ja sen edustajat saattavat kohdata.

LSP on työkalu useisiin tarkoituksiin: sitä voi hyödyntää strategian, organisaatiokulttuurin, tuotekehityksen ja innovaatioiden kehittämiseen.

Varaa oma räätälöity työpajanne tai tule mukaan avoimiin tilaisuuksiimme.

 

Kiinnostuitko?

Lue lisää

Henkilökohtainen valmentaja

Kehitä palveluosaamista, jota asiakkaiden on vaikea vastustaa.
Tiedätkö, millä kuntotasolla yrityksesi liikkuu tarjoamienne asiointikokemusten johtamisessa? Missä asemissa olette kilpailijoihin nähden? Tarvitsetteko pientä kunnonkohotusta? 

Toimimme valmennuksissamme ja hankkeissamme henkilökohtaisen valmentajan tapaan: aloitamme kuntokartoituksella, joka kertoo yrityksenne lähtötilanteen. Asiantunteva henkilökohtainen valmentajasi kartoittaa kanssasi asiakaskohtaamisten peruskunnon ja määrittelee mahdolliset kipupisteet. 

Asiakkuuden eri osa-alueiden läpikäynti kertoo, mihin yrityksesi kannattaa keskittyä huippukuntoon pääsemiseksi.  Tulosten perusteella määrittelemme, mille kuntotasolle lähdemme tähtäämään sekä toimenpiteet tavoitteeseen yltämiseksi. 

Yrityksellesi kohdennettavaa suunnitelmaa seuraamalla tiedät, minkälaisella harjoittelulla kehität asiakkuuksia ja -kokemuksia juostaksesi aina luotettavasti kovempaa kuin kilpailijasi.

Selkeä marssijärjestys auttaa viemään läpi yrityksenne tarpeiden mukaisen, riittävän tavoitteellisen kunto-ohjelman eli toimenpiteet halutulle kuntotasolle pääsemiseksi. Rohkaisemme ja tuemme yrityksesi osaamisen kehittymistä. Yhdessä laaditun ohjelman myötä löydät valmentajasi kanssa mukavan ja hyvältä tuntuvan tahdin.

Tavoiteltu asiakkuuskokemusten johtamisen strategia jalkautetaan ja tavoitteiden toteutumista – yrityksenne asiakkuuskokemusten pulssia – mitataan arkipäivän asiakaskohtaamisissa. Henkilökohtainen valmentajasi on mukana tukemassa tavoitteiden saavuttamisessa joka metrillä.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Asiakaskuuntelu ja maineenhallinta

Ymmärrä asiakasta, tee tulosta.
Ymmärrätkö aidosti, mitä yrityksestäsi ajatellaan? Asiakkaasi, niin olemassa olevat kuin potentiaalisetkin, käyvät vuoropuhelua eri kanavissa jatkuvasti. Sinun tulee osata kuunnella, mitä heillä on sanottavana, sillä keskusteluissa, kyselyvastauksissa ja palautteissa piilee tieto asiakkaan tarpeista, haaveista ja toiveista.

Ota haltuusi tietämys, joka voi edistää yrityksesi mainetta luotettavana ja asiakasystävällisenä brändinä. Panosta asiakasymmärrykseen ja sen luomiseen, sillä asiakas ei aina välttämättä tiedä mitä haluaa. Voit myös luoda tarpeita asiakkaillesi toimivalla ja vahvalla asiakkuuskokemuksella.

Kun tiedämme mitä yrityksestäsi ajatellaan, autamme hyödyntämään tietoa liiketoimintasi hyväksi. Tarjoamme työkalut ja autamme kehittämään tarpeelliset toimintamallit, prosessit, mittarit sekä organisaation roolit ja vastuut.

Sitouta asiakkaasi käyttämällä kerätty tieto tuotekehitykseen ja osoita asiakkaillesi, että yrityksesi on kuunnellut heitä! Panosta esitettyihin toiveisiin ja kehitysideoihin. Kun toimit näin, varmistat valloittavasi heidän sydämensä.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

CEM Benchmark

Selvitä kuinka hyvä asiakaskokemusjohtaja olet.
Shirute CEM Benchmark on kattava tutkimus, jossa arvioidaan eri toimialoilla toimivien organisaatioiden asiakkuuskokemuksen johtamiskykyjä ja -osaamista. Olemme tutkineet CEM-osaamista (Customer Experience Management, CEM) jo vuodesta 2013.

Osallistuvia organisaatioita arvioidaan Shirute Customer Experience Management Index™:n  avulla. Indeksi auttaa ymmärtämään oman organisaatiosi CEM-kypsyystasoa.

Indeksi mittaa mm. toiminnan tavoitteellisuutta, kuinka hyvin yritykset ovat organisoituneet sisäisesti, missä määrin ne koordinoivat erilaisia hankkeita, miten asiakkuuskokemuksia mitataan sekä minkä verran yritykset panostavat muilta osin asiakkuuskokemusten johtamiseen ja kehittämiseen toiminnassaan. 

Indeksiin vaikuttavat yritysten raportoimat vastaukset toiminnastaan seuraavilla viidellä osa-alueella:

  1. Toiminnan laajuus
  2. Organisointi ja johtaminen
  3. Kulttuuri
  4. Prosessit
  5. Työkalut

Täyttämällä kyselymme saat raportin, joka auttaa sinua ymmärtämään, miten organisaationne pärjää muihin verrattuna ja millä osa-alueilla se voisi parantaa kyvykkyyksiään entisestään.

Tulokset auttavat nostamaan asiakkuuskokemuksen johtamiseen liittyvän osaamisenne seuraavalle tasolle.

 

Kiinnostuitko?

Lue lisää

CEM Analyysi

Tiedätkö mihin sinun tulisi keskittyä tehdäksesi asiakkaasi onnellisemmiksi?
Shirute CEM Analyysi kertoo, miten voit tehdä asiakkaistasi onnellisempia paremmilla asiakaskokemuksilla. Se kertoo organisaatiosi asiakkuuskokemuksen johtamisen tasosta ja antaa suosituksia siitä, mitä kannattaa tehdä seuraavaksi kehittääksesi toimintaanne.

Analyysi toteutetaan CEM Benchmark -tuloksesi pohjalta. Se kattaa kaikki hyvän asiakkuuskokemusten johtamisen tärkeimmät osa-alueet ja antaa hyvän yleiskuvan tämänhetkisestä osaamisestanne.

Analyysimme kertoo myös, mitkä osa-alueet ovat hyvässä kunnossa ja mihin organisaatiosi tulisi keskittyä päästäksenne seuraavalle tasolle.

Saat kaiken tämän kompaktissa raportissa, joka on helppo jakaa johtoryhmälle ja muille asiakasymmärryksen ja liiketoimintanne kehittämiseen osallistuville tahoille.

 

Kiinnostuitko?

Lue lisää

CEM Auditointi

Mitä organisaatiosi kannattaisi seuraavaksi tehdä
Asiakkuuskokemuksen johtamisosaaminen on organisaatiossanne jo hyvällä tasolla, mutta tiedättekö mitä tehdä seuraavaksi?

CEM Audit koostuu useasta asiakaskokemuksen johtamisen eri osaamisalueen modulista. Auditointi sisältää tarvittavat haastattelut, kyselylomakkeet ja työpajat näiden arviointiin.

Asiantuntijamme tekevät organisaatiollenne yhteenvedon johtamiskyvykkyyksistä ja suositukset, miten pääsette seuraavalle tasolle.

Hyödynnä mahdollisuus saada puolueeton ja ammattimainen mielipide hankkimalla asiantuntijanäkemys nykyisestä tilanteestanne. Autamme myös perustelemaan, mihin seuraavaksi kannattaisi panostaa.

 

Kiinnostuitko?

Lue lisää

Asiakkuuskokemusten johtaminen

Mieliinpainuvaa ja tuottoisaa palvelua asiakkaan ehdoilla.
Haluamme auttaa Sinua ymmärtämään ja palvelemaan asiakkaitasi vieläkin paremmin ja kestävämmin. Meidän kanssamme kehität asiakaskeskeisen, elämyksellisen palveluympäristön, vahvistat asiakkaidenne ja brändinne välistä suhdetta sekä teet asiakkaistasi tyytyväisempiä ja sitoutuneempia.

Sparraamme Sinut unelmien asiakkuuspelikentille, joissa pelinrakentajana tarjoat mieleenpainuvia ja vaikuttavia kokemuksia asiakkaillesi. Me valmennamme joukkueesi pelaamaan saumattomasti yhteen ja kehitämme pelisilmäänne.

Tarjoamme tiiminne käytännön työkaluiksi useita erilaisia tiedonhankintamenetelmiä, mm. fokusryhmät, revolverihaastattelut, jatkuvan palautteen keräämisen, asiakaskyselyt, etnografiset tutkimukset, exit shopping -haastattelut ja asiakaspalvelun laatua arvioivat salaiset shoppaajat eli asiantuntijamme, jotka arvioivat myymälöidesi toimivuutta asiakkaan näkökulmasta.

Saavutetun asiakasymmärryksen perusteella suunnittelemme yrityksellesi entistä mieleenpainuvamman asiakkuuskokemuksen ja jalkautamme sen asiakastasolle palvelumuotoilun avulla.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Asiakkuusjohtaminen

Menestys alkaa asiakkaasta.
Tiedätkö ketkä asiakkaistasi ovat yrityksellesi kannattavimpia? Kuka tuo asiakkaaksesi myös ystävänsä? Oikein toteutetulla asiakassegmentoinnilla kasvatat yrityksesi asiakaskannattavuutta.

Autamme Sinua tunnistamaan, ketkä asiakkaistasi yrityksesi kannattaa huomioida ja millä tavoin. Neuvomme, millaisia kampanjoita kannattaa toteuttaa ja miten erityyppisiä kampanjoita hallitaan.

Autamme laatimaan asiakkuuksien hoitomallit, jotka saavat aikaan pitoa asiakaskunnassasi: suositustemme avulla osaat vastata eri asiakassegmenttien tarpeisiin.

Suunnittelemme myös asiakasdialogit, joilla saatte äänenne kuuluviin asiakkaiden parissa ja toivottuja tuloksia aikaiseksi.

Etsimme väsymättä kanssasi ratkaisuja hyvän asiakkuuden jalostamiseksi ja toimivan asiakasvision rakentamiseksi, jotta yrityksesi voi saavuttaa parempia tuottoja, kustannustehokkaampaa toimintaa ja kannattavampia asiakkuuksia. Panostamme asiakkaita puhuttelevaan asiakkuuteen, joka oikein toteutettuna lisää suosittelua ja parantaa myyntiä.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Asiakastiedon hallinta

Asiakastiedon taitava hallinta johtaa onnistuneeseen asiakkuuteen.
Asiakastietoa keräävät useat yritykset, mutta saatko Sinä seulottua datamassasta tarvitsemasi tiedot? Pelkkä tiedonkeruu ei vielä päästä asiakkaan pulssille tunnustelemaan, mitä asiakas haluaa.

Itse asiassa huonolaatuinen tieto voi johtaa harhaan. On siis päästävä syvemmälle ja osattava tarttua niihin tietoihin, joilla on todellista merkitystä asiakkuuksien ja myynnin kehittymisen näkökulmasta.

Jotta voit johtaa tiedolla, on Sinun tiedettävä keitä asiakkaasi ovat. Kun asiakas tunnetaan, palveluita ja tuotteita on helpompi personoida. Asiakkaan tunteminen ja häntä kiinnostavien tuotteiden markkinointi kohdennetulla viestinnällä lisää myyntiä ja brändin tunnettuutta.

Me autamme näkemään asiakastietoja pidemmälle. Kerromme, miten pystyt ennustamaan asiakkaidesi ostokäyttäytymistä ja syventämään asiakassuhteita.

Auditoimme asiakasdatasi ja tarjoamme sen hallintaan sopivia malleja, jotta yrityksesi saisi asiakastiedosta mahdollisimman suuren hyödyn liiketoiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa.

Autamme myös big datan hallinnassa ja hyödyntämisessä sekä valmennamme tiedolla johtamisessa. Anna meidän näyttää, kuinka voitte menestyä keräämänne asiakasdatan ansioista!

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Kilpailun johtaminen

Tunnista kilpailijasi, juokse kovempaa.
Tunnetko kilpailijasi aidosti? Oletko viime aikoina miettinyt, mitä asiakkaasi todella tarvitsee?

Voidaksesi johtaa kilpailua asiakkaiden sydämistä, on sinulla oltava tieto siitä, keitä asiakkaasi ovat. Tai kenet haluaisit asiakkaaksesi. Nokkela, perustarpeen huomioiva bisnesidea kantaa pitkälle.

Autamme selvittämään, millaisia tuotteita tai palveluita kannattaa tuottaa ja myydä asiakkaalle.

Suunnittelemme yhdessä, mitä yrityksesi tarvitsee menestyäkseen kilpailuympäristössään, muuttaakseen tiedon tuloksellisiksi toimenpiteiksi ja selvitäkseen voittajana maaliin.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä