Shiruten CEM Auditointi
asiakaskeskeisille
organisaatioille 

Autamme arvioimaan osaamistasonne

 • Saat yleiskatsauksen siihen, miten henkilökuntanne ja asiantuntijamme arvioivat organisaationne asiakkuuskokemuksen johtamisen eri osaamisalueiden nykytilaa
 • Opi asiakkuuskokemusten johtamisen kyvykkyyksistä ja siitä, miten saat johdon investoimaan kehittämistoimiin ulkoisten asiakaskokemuksen ammattilaisten avulla
 • Saat käytännönläheisiä neuvoja asiakkuuskokemusten johtamisen eri osaamisalueiden kehittämiseen

Haluatko tietää kuinka menestyviä
asiakkuuskokemusten
johtamiseen liittyvät
kehittämistoimenne ovat

Haluaisitko, että kaikki organisaatiossanne ymmärtäisivät
asiakkuuskokemusten johtamisen tärkeyden?
Haluaisitko asiakkuuskokemuksen ammattilaisen

sparrauspartneriksi tukemaan suunnittelua?
Autamme mielellämme arvioimaan kehitystoimenpiteidenne

tuloksellisuutta ja kehittymään edelleen!

Shiruten CEM Auditointi auttaa selvittämään asiakkuuskokemusten johtamisen kehittämistarpeet organisaatiossanne.

CEM Auditointimme koostuu osioista, jotka voidaan viedä kanssanne läpi kaikki yhdellä kertaa, yksitellen tai valitsemalla niistä tarpeisiinne parhaiten sopivat. Kaikki vaihtoehdot sisältävät silmiä avaavia haastatteluita, kyselyitä ja työpajoja. Kun osallistatte auditointiin henkilökuntaa eri puolilta organisaatiotanne, lisäätte samalla tietoisuutta asiakaskokemuksen merkityksestä koko organisaatiossa.

Tilaamalla CEM Auditointiimme saat kattavan yhteenvedon ja päätelmät organisaationne asiakkuuskokemusten johtamisen nykytilasta valitulta osa-alueelta sekä konkreettisia ehdotuksia seuraaville askeleille parempien asiakaskokemusten luomiseen. Saat lisäksi kättä pidempää tulosten viestimiseen koko organisaatiollesi.

“On arvokasta, että pystymme arvioimaan sitä, kuinka asiakaslähtöistä toimintamme on ja mitkä osaamiset ovat milläkin tasolla. Auditointi tuo lisäarvoa yritykselle antamalla ammattilaisten näkökulmaa asiaan. ”  


- Teemu Naumanen, Director Operative, K-Ryhmä, Kesko

Shiruten CEM Auditointi - se aito asiantuntijanäkemys

Keskity oikeisiin asioihin. Hanki tarvittavat työkalut viestintään. Opi parhaat käytännöt. 

Mitä saat...

Asiantuntija-arvion nykytilastanne ja konkreettisia suosituksia seuraaviksi kehitysaskeleiksi.


"Auditointi voi paljastaa osiot, joihin ei ole aiemmin kiinnitetty huomiota sekä osiot, joita pitäisi tarkastella syvällisemmin. Parhaimmillaan se saattaa myös tuoda esiin, miten ihmiset käytännössä toimivat verrattuna siihen, miten ihmiset olettavat asioiden organisaatiossa tapahtuvan.”


Hanna Kortström, Customer Experience and Research team, K-Ryhmä, Kesko


Kokeile CEM Auditointia ja selvitä mihin teidän pitäisi keskittää tekemisenne.


Voisitteko tehdä enemmän mahdollistaaksenne asiakkaillenne erinomaisia kokemuksia? Tarvitsetteko työkaluja asiakaskokemusten kehittämisen nostamiseksi organisaationne prioriteettilistalla? Haluaisitko oppia asiakkuuskokemusten johtamisen parhaita käytäntöjä? 


Shiruten CEM Auditoinnista
hyödyt monin tavoin:

Asiantuntijan tietotaitoa

CEM Benchmark -itsearviointimme avulla opit tärkeitä asioita asiakkuuskokemusten johtamisen kypsyystasostanne. Asiantuntijoidemme ohjauksessa saat lisäksi ulkopuolisen ammattilaisnäkökulman tarjoamat opit ja hyödyt.

Yleiskuva ja parhaat käytännöt

Auditointimme osallistaa organisaatiosi eri yksiköiden henkilökunnan mukaan. Näin saat asiakaskokemusten nostettua toimenpiteidenne keskiöön kaikissa yksiköissä. Opi kuinka systemaattisesti sinä ja kollegasi johdatte tällä hetkellä asiakaskokemuksianne, ja missä osa-alueissa voisitte vielä kehittyä. 

Seuraavat askeleet

CEM Auditointimme tarjoamat positiiviset vaikutukset organisaatiollesi eivät pääty tulosten toimittamiseen. Nykytilanne yhteenvedon ja siitä tekemiemme päätelmien lisäksi saatte konkreettisia suosituksia seuraaville askeleille parempien asiakaskokemusten luomiseksi. Voimme myös toimia sparrauspartnerinanne parempien tulosten saavuttamiseksi.


"Auditointi ja sen tarjoama ulkopuolisen arvio osaamisestamme on hyvä työkalu asian viemiseen eteenpäin organisaatiossa. Meillä se on nostanut aiheen pykälän ylöspäin. Olisi hyödyllistä tehdä auditointi säännöllisestikin."

- Jouni Petrow, Customer Experience Director, Elisa

Shiruten CEM Auditointi koostuu eri osa-alueista:


Voit valita oman organisaatiosi tarpeisiin sopivimman yhdistelmän
tai tilata vaikka kaikki kerralla

 • Asiakkuuskokemusstrategia
 • Asiakaskuuntelu (VoC)
 • Asiakaskokemusten tuloksellisuus
 • Työntekijäkokemus (EX)
 • Asiakastiedolla johtaminen
 • Asiakasdialogi


 

Mitä Shiruten CEM Auditointi tarjoaa sinulle?

Onko organisaatiollanne voittamaton asiakkuuskokemus-
strategia

Oletteko jo laatineet asiakkuuskokemusstrategian, joka on viestitty selkeästi kaikille organisaationne tasoille? Tietävätkö kaikki oman roolinsa loistavien asiakaskokemusten luomisessa? Selvitetään yhdessä! Voimme auttaa tavoittamaan asiakkaanne paremmin, selvittämään toimintanne aukot ja lyömään kilpailijat uudella, asiakaskeskeisellä CX-strategialla.

Opi kuuntelemaan ja organisoimaan toimintanne asiakasymmärryksen avulla

Haluamme auttaa saamaan asiakkaidenne äänen aidosti kuuluville organisaatiossanne. Älä vain mittaa, vaan muunna asiakaskuuntelu bisneksesi kasvun ajuriksi. Kun kutsut meidät auditoimaan työkalunne ja prosessinne, saat tietää vahvuuksistanne ja heikkouksistanne. Kerromme myös, missä voitte vielä kehittyä. 

Varmista onnistumisenne asiakaskokemusten tarjoamisessa

Vastaako organisaationne käsitys asiakaskohtaamisten onnistumisesta asiakkaaidenne näkökulmaa? Jopa 73% organisaatioista uskoo tuottavansa loistavia asiakaskokemuksia, mutta vain 8% asiakkaista on samaa mieltä. Paranna asiakaskokemustenne tasoa paremman asiakasymmärryksen ja yhteiskehittämisen avulla. Inspiroivien ja käsinkosketeltavien menetelmiemme avulla voitte rakentaa uusia konsepteja, suunnitella uudelleen asiakaskohtaamisenne ja kehittää parempia asiakaskokemuksia paljon luovemmalla tavalla. Anna mielikuvituksesi lentää! 

"Shiruten tekemä auditointi antoi hyvän kokonaiskuvan asiakaskuuntelustamme ja kokosi näkökulmia yhteen vahvuuksistamme ja heikkouksistamme. Samalla meille oli tärkeää, että saimme peilata omaa tekemistämme muihin yrityksiin. Olemme pystyneet hyödyntämään tuloksia heti käytännössä kehitystoimenpiteidemme priorisoinnissa.”

- Noora Lainio, Sales Director, SMB Customers, Elisa

Hyvät työntekijäkokemukset johtavat loistaviin asiakaskokemuksiin

Jos haluat luoda erinomaisia asiakaskokemuksia, sinun täytyy ensin keskittää huomiosi työntekijäkokemuksiin. Motivoituneet työntekijät näyttävät innokkuutensa suoraan asiakkaillenne. Unohda perinteiset työtyytyväisyyskyselyt ja aloita vaalimaan luottamukseen ja vuorovaikutukseen perustuvaa kulttuuria. Voimme opastaa organisaationne oikealle polulle. 


Johda viisaasti
asiakastiedon avulla

Opi hyödyntämään asiakastietoa osana asiakkuuskokemusten johtamisen työkalupakkiasi. Kutsu meidät auditoimaan, niin kerromme mistä teidän kannattaa aloittaa datan kerääminen ja mitä toimenpiteitä teidän tulisi tehdä saadaksenne enemmän hyötyjä jo keräämästänne asiakastiedosta.

Aloita oikea dialogi asiakkaidenne kanssa

Elämme medioiden ympäröimässä maailmassa, jossa tanssiin tarvitaan kaksi. On aika siirtyä markkinoinnin yksinpuhelusta aitoon asiakasdialogiin. Auditointimme kertoo, missä olette ja mihin teidän pitäsi olla matkalla tavoittaaksenne ja palvellaksenne asiakkaitanne paremmin. 

Etkö osaa valita mistä aloittaa

Autamme mielellämme
oikealle tielle

Etkö ole varma, mistä voisitte aloittaa? Ei huolta, voit tilata kaikkien eri osa-alueiden auditoinnit tai voimme opastaa teidät löytämään ne osiot, jotka hyödyttävät organisaatiotanne eniten. 

Shiruten CEM Auditointi - se aito asiantuntijanäkemys

Keskity oikeisiin asioihin. Hanki tarvittavat työkalut viestintään. Opi parhaat käytännöt. 

Nosta toimintanne seuraavalle tasolle
sitouttaaksesi asiakkaanne ja organisaatiosi

CEM Benchmark -selvitystemme mukaan asiakaskokemuksiin tehtävät investoinnit maksavat itsensä takaisin eri organisaatioissa. Mutta mitä jos investoitte vääriin aktiviteetteihin, teillä on puutteita kyvykkyyksissä tai ette tunne parhaita käytäntöjä varmistaaksenne toimienne tuloksellisuuden? Jos et ole enää ihan aloittelija asiakkuuskokemusten johtamisessa, tiedätkö todella mikä liike on paras tehdä seuraavaksi?

 

Palvelupolkumme koostuu räätälöidyistä kyselyistä, haastatteluista ja työpajoista, jotka auttavat sinua ja kollegoitasi keskittymään tärkeimpiin asiakkuuskokemusten johtamisen osa-alueisiin. Olemme pohjoismaisia Design Thinkingin vaikuttajia, ja palvelemme asiakkaitamme suurella sydämellä ja yli 25 vuoden kokemuksella. Olemme auttaneet organisaatioita eri toimialoilla kaikilla asiakkuuskokemusten johtamisen kypsyystasoilla kehittymään ja menestymään. Koska rakastamme sitä mitä teemme, kotimaiset ja kansainväliset asiakkaamme kehuvat meitä myös silloin, kun emme ole itse sitä kuulemassa. 

 

Tuomme parhaan osaamisemme ja kansainvälisen ammattitaitomme teidän hyödynnettäväksenne. Auditoinnin tulokset auttavat luomaan ymmärrystä tämänhetkisestä osaamistasostanne. Voitte hyödyntää tuloksia myös viestiessänne asiakkuuskokemusten johtamisen tärkeydestä eri puolilla organisaatiotanne. Saatte meiltä suositukset kehittämisen osa-alueista, ja toimenpiteistä, joiden avulla saatte osaamisenne seuraavalle tasolle. Koska me tiedämme mihin teidän pitäisi keskittyä nyt lyödäksenne kilpailijanne.

 

NYT on paras hetki panostaa asiakkuuskokemusten johtamiseen. Kilpailijanne tekevät jo niin.

 • Arvioi asiakkuuskokemusten johtamisen osaamistasonne 
 • Saa selkeää numeerista dataa kehittämistoimiin investointipäätösten tueksi
 • Vertaa tasoanne muihin organisaatioihin
 • Ymmärrä mihin organisaationne tulisi keskittyä seuraavan tason saavuttamiseksi Shiruten CEM Auditointi - se aito asiantuntijanäkemys

Keskity oikeisiin asioihin. Hanki tarvittavat työkalut viestintään. Opi parhaat käytännöt. 

"Auditoinnin arvo on siinä, että sen tulosten perusteella asiaa saadaan vietyä eteenpäin yrityksessä."

- Merja Vane-Tempest, Customer Experience Development, Elisa

UKK

Jäikö jotain vielä mielen päälle? Tässä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin:


Mitä lopputuotteita organisaatiomme saa?

Kuinka kauan Shiruten CEM Auditointi kestää?

Mitä menetelmiä Shiruten CEM Auditoinnissa käytetään?

Kuinka paljon Shiruten CEM Auditointi maksaa?

Mitä organisaation yksiköitä auditointiin pitäisi ottaa mukaan?

Haluatko tietää jotain muuta?