Veikkaus

Selkoa eri maksuvälineiden tulevaisuuteen rahapeleissä

Veikkaus sai Shiruten avulla tietoa maksutapojen tulevista trendeistä sekä kuluttajien tarpeista ja maksukäyttäytymisestä.

Shirute toteutti projektissa asiakkuuskokemuksen tutkimuksen asiakkaiden preferensseistä ja kulutustottumuksista ja toi projektiin laajan ymmärtämyksen ja näkemyksen maksamisen trendeistä. Veikkauksen ymmärrys maksamiseen liittyvästä problematiikasta ja sen vaikutuksista omaan liiketoimintaan kasvoi projektissa huomattavasti.
Harri Järvinen
Tuoteryhmäpäällikkö, Veikkaus

Tausta

Veikkaus toimii haastavassa ja tiukasti säännellyssä toimintaympäristössä, tarjoten rahapelejä sekä niihin liittyviä ja niitä tukevia palveluja luotettavasti, turvallisesti ja vastuullisesti.

Teknologia ja innovaatiot muuttavat kuluttajien asiakaskäyttäytymistä mm. maksamisen ja maksutapojen osalta. Toisaalta toimintaympäristön sääntely rajoittaa asiakastarpeisiin vastaamista. Esimerkiksi rahapelien pelaaminen velaksi on nykyisessä lainsäädännössä kielletty. Veikkaus seuraa ostamiseen liittyvien preferenssien kehitystä ja pyrkii ennakoimaan muutoksien vaikutuksia liiketoimintaansa. Näin se voi reagoida nopeasti erilaisiin muutoksiin.

Ratkaisu

Veikkaus toteutti yhdessä Shiruten kanssa projektin, jossa tutkittiin asiakkaiden maksukäyttäytymistä ja toiveita rahapelien ostoprosessissa. Asiakastutkimuksen tulosten sekä trendinäkymien pohjalta Shirute auttoi Veikkausta kartoittamaan maksamisen tulevaisuusskenaarioita ja niiden merkitystä. Tämä tietämys auttaa Veikkausta luomaan entistä parempia asiakkuuskokemuksia tulevina vuosina.

  • Syvempi ymmärrys kuluttajien rahapelaamiseen liittyvästä osto- ja maksukäyttäytymisestä normaalissa arjessa nyt ja jatkossa
  • Viimeisintä tietoa uusista ja tulevista maksutavoista
  • Menetelmät, työvälineet ja ajantasaista tietoa tulevaisuusskenaarioiden jatkotyöstämiseen ja eri lopputuloksiin valmistautumiseen
  • Viimeisintä tietoa uusista ja tulevista maksutavoista
  • Organisaation yhteinen päätös jatkaa maksuvälineiden kehityksen seurantaa