Case

Paremman työpäiväkokemuksen ja työhyvinvoinnin asialla 

Älykkäämmän työnteon mallia lähdettiin luomaan vastaukseksi työelämän murrokseen Shiruten ja Fujitsun sekä seitsemän rakennus- ja kiinteistöalan toimijan voimin.

Asiakkaalta

Arelle on luontevaa olla mukana Smart Office -konsortiossa, sillä liiketoiminnoissa hyödynnetään jo tällä hetkellä IoT:n tuomia mahdollisuuksia. Konsortiossa on mukana useita oman alansa johtavia toimijoita, joiden osaamisen hyödyntäminen ja yhdistäminen tukevat kehityshankkeen tavoitteita ja edesauttavat koko alan kehitystä.
Timo Nurisalo
Hankepäällikkö, Are
Haluamme olla mukana uudenlaisen toimitilakonseptin luomisessa tarjotaksemme asiakkaillemme jatkossakin heidän liiketoimintaansa parhaiten palvelevat ja lisäarvoa tuottavat tilat. Älykkään työnteon konseptin rinnalla Elolle on vastuullisena kiinteistönomistajana tärkeää kiinteistöjen ympäristökuormituksen minimointi ja hiilijalanjäljen pienentäminen. Smart Office -hankkeeseen osallistuminen tukee näiden tavoitteiden toteutusta.
Kaisa Kallio
Salkunhoitaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Liikkuvuus, energiatehokkuus ja mukautuvat tilat vaikuttavat tarjoamiimme sähköistysratkaisuihin. Tavoite alentaa käyttökustannuksia ja hyödyntää dataa ratkaisuissa on meille yhä tärkeämpää. Osallistumalla tähän projektiin pystymme tarjoamaan käyttäjille ja eri sidosryhmille parempaa palvelua ja älykkäämpiä ratkaisuja.
Juha Stenberg
Ensto Solutions -liiketoiminta-alueen johtaja, Ensto
Inspecta on asettanut kirkkaimmaksi päämääräkseen laadukkaiden asiakaskokemusten luomisen asiakkaiden kanssa. Tähän tavoitteeseen pääsemme kuuntelemalla ja ymmärtämällä asiakkaidemme liiketoimintaa. Kehitämme palveluita yhdessä asiakkaidemme kanssa, hyödyntämällä digitalisaation mahdollisuuksia ja tekemällä yhteistyötä yrityksen sisällä yli liiketoimintarajojen.
Terhi Hirvikorpi
Business Development Manager, Inspecta
Älykäs työympäristö helpottaa koko organisaation toimintaa jatkuvasti muuttuvassa työssä vaikuttamalla mm. työnteon sujuvuuteen, muutosketteryyteen, työntekijöiden sitouttamiseen ja kustannustehokkuuteen. Työympäristöt ovat täynnä tietoa, joka on hyödynnettävissä tukemaan organisaation toimintaa ja työympäristöjen optimointia. Mielenkiinnon kohteena on rakennuksesta mitattavan yhteisen tietovaraston optimaalinen hyödyntäminen Martelan liiketoiminnassa – asiakasarvoa tuottamalla.
Panu Muhonen
Offering Director, Martela
Haluamme oppia ymmärtämään paremmin asiakkaidemme tarpeita ja muuttuvaa maailmaa ympärillämme. Tavoitteena on perehtyä paremmin toimistotiloissa tapahtuviin työnteon prosesseihin ja kipukohtiin sekä siihen, miten ne tulevat lähivuosina muuttumaan ja miten niitä voisi parantaa esimerkiksi hyödyntämällä ja yhdistämällä eri järjestelmistä sekä antureista saatavaa tietoa. Sama koskee myös kiinteistöjen ylläpitoa. Yhteistyöllä kumppaniemme kanssa saamme uusia näkökulmia sekä muodostettua yhteisen ja laaja-alaisen vision. Tämä auttaa meitä tarjoamaan laadukkaampaa suunnittelua.
Sampsa Kosonen
Johtava asiantuntija, Ramboll
Seuraamme YIT:llä aktiivisesti työelämän muutosta sekä toteutamme moderneja työntekemisen paikkoja. Strategiamme – Enemmän elämää kestävissä kaupungeissa – mukaisesti osallistumme kaupunkien kehittämiseen kumppaneita vahvasti osallistaen. Smart Office -konsortio ja siinä mukana oleminen on juuri strategiamme mukaista toimintaa. Monipuoliset kumppanit varmistavat, että eri näkökulmat, ideat ja mahdollisuudet tulevat täysipainoisesti hyödynnettyä älykkään työnteon ja työpäiväkokemusten rakentamisessa.
Timo Räikkönen
Kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT

Tausta

Shiruten ja Fujitsun kanssa kehittämisyhteistyötä tehneeseen Smart Office -konsortioon kuuluvat yhtiöt Are, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo, Ensto, Inspecta (nykyisin Kiwa), Martela, Ramboll ja YIT lähtivät ekosysteemin yhteiseen hankkeeseen kerätäkseen ideoita älykkään työnteon tarpeista ja mahdollisuuksista. Osapuolet kehittivät yhdessä uutta ajattelua, toteutettavia ideoita sekä konsepteja teemaan liittyen.

Ratkaisu

Kehityshankkeessa luotiin inspiroivaa, ekologista, terveellistä, tehokasta, muuttuvan työn mahdollistavaa ja innovaatioita synnyttävää työympäristöä tiloineen ja palveluineen erilaisille työyhteisöille. Teknologiakeskeisyydestä siirryttiin toimiston käyttäjäkeskeisyyteen ja kokemukseen mm. arvojen ja käyttäjäpersoonien kartoituksen kautta.

Hankkeen alkuvaiheessa toteutettiin laajamittainen haastattelukierros rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijoille. Kehityshankkeen keskittyessä käyttäjäkokemukseen, olennaisessa roolissa olivat myös loppukäyttäjien haastattelut ja osallistaminen projektiin mm. visuaalisen fasilitaattorin kanssa toteutettujen co-creation -työpajojen muodossa. Haastatteluiden avulla kartoitettiin erilaisissa rooleissa, eri toimialoilla ja organisaatiotasoilla toimivien osallistujien työpäivien kulkuja ja sisältöjä, jotta voitiin selvittää millaisia päivittäisiä työtehtäviä älykkään toimiston tulisi pystyä tukemaan.

Selvityksen tuloksena todettiin älytoimiston tarkoittavan ihmisille juuri omaa ympäristöä missä milloinkin tehdään töitä. Monipaikkaisen tai paikkaan sitomattoman nomadi-työskentelyn yleistyessä miettittiin ilmiöön ratkaisuja ja käytännön konsepteja. Yksi hankkeen keskeisimmistä tuloksista oli rakentaa ajatusmaailmaa siitä, miten älytoimiston pitäisi pystyä tukemaan työntekijöiden hyvinvointia. Tätä ajattelua konkretisoitiin konseptiaihioilla, jotka keskittyivät ratkaisemaan työntekijäkokemuksen ja työhyvinvoinnin kannalta tärkeimpiä tekijöitä.

 

  • Smart Office -konseptin luominen kattamaan ja tukemaan toimiston käyttäjän tarpeita monipuolisesti
  • Loppukäyttäjän asettaminen keskiöön hankkimalla tietoa mm. laajamittaisten, visualisoitujen haastatteluiden avulla
  • Työntekijä- ja asiakaskokemusosaamista ja ymmärrystä erilaisista työympäristöistä ja -päivistä konsortion osallistujille monipuolisesti eri toimialoilta
  • Nomadi-työskentelyä ja tulevaisuuden työtapoja tukevien mallien luominen osana ratkaisua työn murrokseen