Sanoma Media Finland

Parempaa asiakasymmärrystä ja tiimiyhteistyötä LEGO Serious Playn avulla

Sanoma X-Day -valmennus auttoi Sanoman henkilökuntaa ymmärtämään paremmin asiakkuuskokemuksen merkityksen liiketoiminnalle. Samalla organisaation eri osia edustaneet osallistujat pääsivät kokeilemaan uutta luovaa menetelmää, LEGO Serious Playta. Tapahtuman jatkona Sanoman tilaamat CX Play -sessiot tarjosivat organisaatiomuutoksen jälkeen työntekijöille mahdollisuuden ideoida yhdessä, miten kaikki voisivat sekä yksilö- että tiimitasolla päästä näyttämään parhaat puolensa osana uutta, teknologiapainotteista yksikköään.

CX Play -workshop tarjosi energisen aloituksen uuden organisaatioyksikkömme toiminnalle ja auttoi ihmisiä eri tiimeistä tutustumaan toistensa osaamisiin paremmin. Oli myös mielenkiintoista oppia, että useimmilla tiimeillä oli samantyyppisiä haasteita. LEGO Serious Play tarjosi meille hauskan tavan innovoida ja tutkia erilaisia ratkaisuja näiden haasteiden ratkaisemiseen yhdessä. Sisäisesti järjestämässämme yhteenvetotilaisuudessa kävimme tulokset läpi vielä uudestaan. Lopputuloksena saimme tuotettua konkreettisia toimintasuunnitelmia ideoiden viemiseksi käytäntöön.
Iiris Lahti
Development director, Data Utilization, Sanoma Media Finland

Tausta

Sanoma Media Finland (SMF) on Suomen johtava monikanavainen mediayhtiö, joka tarjoaa uutisia, kokemuksia ja viihdettä julkaisemalla sanoma- ja aikakauslehtiä, tv- ja radiokanavia sekä online- ja mobiilipalveluja. SMF tavoittaa viikkotasolla yhteensä 97 % kaikista suomalaisista.

Helsingin Sanomat on Pohjoismaiden suurin sanomalehti ja Ilta-Sanomat Suomen suurin laatutabloid ja digitaalinen uutismedia. Sanoma Lifestyle julkaisee johtavia aikakauslehtisisältöjä, kun Sanoma Kids puolestaan keskittyy tarjoamaan sisältöjä lapsille ja teini-ikäisille. Nelonen Media toimii TV- ja radiokanavilla. Sanoma Digital Finland tarjoaa kauppapaikkoja verkossa.

Sanoma Media Finland oli aiemmin pyytänyt Shiruten apua Sanoma X-Dayn tuottamiseen. Sanoma X-Day oli valmennus, jonka tavoitteena oli tutustuttaa Sanoman henkilökunta asiakkuuskokemuksen merkitykseen liiketoiminnassa. Tässä yhteydessä Shirute piti puheenvuoron luovuuden merkityksestä bisneksessä, ja kertoi miten LEGO Serious Play -menetelmän avulla voidaan lisätä luovaa ajattelua liiketoiminnan kehittämisessä sekä nopeuttaa erilaisia keskusteluja suunnittelukysymyksistä. Järjestimme Sanoma X-Dayn yhteydessä myös workshopin kaikille Sanoman työntekijöille, jotta he pääsisivät kokemaan kuinka Shiruten CX Play -workshopit tukevat asiakas- ja työntekijäkokemusten kehittämistä käytännössä.

Ratkaisu

Sanoma pyysi Shirutea suunnittelemaan ja fasilitoimaan työntekijäkokemukseen keskittyvän CX Play -workshopin jatkona onnistuneelle Sanoma X-Daylle. Sessioiden tavoitteena oli käynnistää kahden vastikään yhdistyneen, IT-, data- ja analytiikkaosaamiseen keskittyvän liiketoimintayksikön yhteinen taival.

Sanoma halusi tiimien jäsenten keskustelevan ja suunnittelevan, kuinka he voisivat toimia entistä paremmin yhteen ja yhdistää kahden aiemmin hyvin eri tavoin toimineen organisaatiokulttuurin parhaat puolet. SMF toivoi samalla parantavansa työntekijäkokemuksia ja motivoivansa kaikkia yltämään parhaimmalle osaamistasolleen. Kaikkiaan 80 ihmistä osallistui tosissaan vakaviin, mutta hauskoihin haasteisiin.

Workshopin aluksi osallistujat rakensivat omat Lego-mallinsa, jotka esittivät heidän aiempia kokemuksiaan tiimidynamiikasta. Kun kaikki olivat jakaneet tarinansa mallien äärellä ja kukin malli oli selitetty auki ja ymmärretty, ryhmät saivat päättää keskenään, mistä esille tulleista aiheista olisi kaikkein hyödyllisintä jatkaa keskustelua ja ideointia yhteisesti ryhmän kesken.  Sen jälkeen ryhmät pureutuivat merkittävimpiin työssään kohtaamiinsa haasteisiin. Yksittäisten osallistujien omien Lego-mallien avulla laadittiin yhteinen kokonaisuus,  joka sisälsi heidän jaetun tarinansa. Tähän malliin koottiin kaikki aiemmat kokemukset.

Osallistujille annettiin tehtäväksi myös miettiä, mistä elementeistä hyvä tiimi ja tiimikokemus muodostuu. Lisäksi heitä haastettiin ajattelemaan, mitkä asiat tekisivät heidän kokemuksistaan tiiminsä osana parempia tulevaisuudessa. He saivat jakaa myös ajatuksiaan ja kokemuksiaan aiemmista työpaikoista, jos niistä mieleen jääneet kokemukset olivat olleet erityisen hyviä ja mieleenpainuvia.

Lopputulokset käydyistä keskusteluista olivat kokonaisuutena erittäin positiivisia. Ottaen huomioon yksittäisten osallistujien taustat ja luonteenpiirteet, käydyt keskustelut Lego-mallien ympärillä toivat kaikki yhteen – myös ne työntekijät, jotka eivät yleensä avoimesti jaa ajatuksiaan ja ideoitaan muiden kanssa.

Tärkeimpiä tuloksia CX Play -sessioista:

  • Erilaisten kulttuuritaustojen sekä toisistaan poikkeavien yksilötason normien ymmärrys
  • Mahdollisuus avoimeen vuoropuheluun ja palautteenantoon tavalla, joka ei vaikuta muiden tunnetilaan negatiivisesti
  • Osallistuminen yhteiseen tapaamiseen, jossa keskusteltiin osaamisista ja suorituskyvystä henkilö- ja tiimitasolla 80 henkilön kesken samanaikaisesti