Fazer Food Services

Tuotekehityksen asiantuntijoista ammattilaisiksi

Uudenlaisen koulutuksen myötä tuotekehityksen asiantuntijat pääsivät heittäytymään organisaatiokulttuurin muutoksen muovaamaan uuteen identiteettiin, jossa vuorovaikuttaminen on vahvasti keskiössä.

Jatkuva muutos vaatii asiantuntijoilta vahvan sisällön osaamisen lisäksi erinomaiset vuorovaikutustaidot. Meidän pitää pystyä toimimaan erilaisissa uusissa verkostoissa, kertomaan ja jopa myymään ideoitamme ja osaamistamme. On tärkeää, että dialogi on mahdollisimman laajaa ja tapahtuu monissa kanavissa. Koulutus antoi meille erinomaiset valmiudet heittäytyä mukavuusalueen ulkopuolelle, erilaisiin tilanteisiin ja samalla saimme teoreettista viitekehystä jatkuvan kehityksen tielle. Olimme todella vaikuttuneita koulutuksesta!
Marianne Nordblom
Gastronomia- ja tuotekehitysjohtaja, Fazer Food Services

Tausta

Fazer Food Servicesin organisaatiokulttuurin muutoksen myötä asiantuntijaidentiteettiin kaivattiin muutosta vuorovaikutuskeskeisemmäksi. Toiveena oli valmennus, joka tarjoaa tuotekehityksen ammattilaisille valmiuksia esiintyä vakuuttavasti ja vaikuttaa kuulijoihinsa. Tarkoitus on, että osallistujat pystyvät lisäämään innostusta, merkityksellisyyttä ja syvyyttä uusien ideoiden myymiseen. Koulutuksen tehtävänä oli lisätä ymmärrystä ja osaamista erilaisista vuorovaikutustyyleistä ja persoonista sekä tarjota työkaluja vaikuttamisen hetkiin asiakkaan, kollegan tai kumppanin palvelupolun eri vaiheissa.

Ratkaisu

Shiruten Fazer Food Servicesille laatima valmennus rakentui kolmesta osasta: koulutus aloitettiin tutustumisesta omaan itseen esiintyjänä ja vuorovaikuttajana, minkä jälkeen fokus siirtyi muihin vaikuttamiseen. Kolmantena elementtinä oli palautteen antaminen toisille, sparraaminen ja käytännön harjoittelu.

Tuotekehittäjien näkökulmasta asiakas saattaa usein olla myös kollega tai joku muu organisaation sisältä, joten asiakkuuskokemuksen lisäksi koulutuksessa käsiteltiin myös työntekijä- ja kumppanikokemusta.

Valmennus kasvatti osallistujien rohkeutta heittäytymiseen samalla, kun käytiin läpi keinoja, miten haastavia tai stressaavia tilanteita voi käsitellä. Koulutuksen seuraavassa vaiheessa on tarkoitus kerrata opittua käytännössä ja reflektoida omien ja muiden onnistumisia vaikuttamistilanteissa.

  • Ymmärryksen lisääminen erilaisista vuorovaikutuksen tyyleistä ja persoonista
  • Työkaluja tapaamisiin valmistautumiseen ja niiden onnistumisen mittaamiseen
  • Vuorovaikutustilanteiden tunnistaminen kohtaamispolun eri vaiheissa
  • Käytännön vinkkejä uusien oppien muuttamiseen toimintatavoiksi