Manne Laukkanen

Manne Laukkanen

Asiakasdata-arkkitehti - asiakasdatan hallinnan, big datan, analytiikan ja tiedolla johtamisen asiantuntija

Manne Laukkanen on kokenut asiantuntija, joka auttaa yrityksiä hyödyntämään kuluttaja- ja asiakastietoa liiketoiminnassaan. Manne työskentelee analytiikka-, big data-, business intelligence- ja data warehouse -ratkaisujen parissa sekä toimii teknisenä projektipäällikkönä, vanhempana IT-asiantuntijana ja SCRUM-masterina. Hän keskittyy työssään asiakkaiden profilointiin, erityisesti  ostokäyttäytymiseen, demografisten ja maantieteellisten asiakastietojen hyödyntämiseen.

Manne on IT-ratkaisuihin erikoistunut psykologian tohtori, joka hallitsee kuluttajatiedon hyödyntämisen kaikki vaiheet: datan keräämisen, tietomallinnuksen, tallennuksen, laadun monitoroinnin, aggregoinnin, raportoinnin, tilastollisen mallinnuksen ja edistyneemmät tiedolla johtamisen ratkaisut.