On arvokasta, että pystymme arvioimaan sitä, kuinka asiakaslähtöistä toimintamme on ja mitkä osaamiset ovat milläkin tasolla. Auditointi tuo lisäarvoa yritykselle antamalla ammattilaisten näkökulmaa asiaan.
Teemu Naumanen
Director Operative, K-ryhmä, Kesko
Auditointi voi paljastaa osiot, joihin ei ole aiemmin kiinnitetty huomiota sekä osiot, joita pitäisi tarkastella syvällisemmin. Parhaimmillaan se saattaa myös tuoda esiin, miten ihmiset käytännössä toimivat verrattuna siihen miten ihmiset olettavat asioiden organisaatiossa tapahtuvan.
Hanna Kortström
Customer Experience and Research team, K-ryhmä, Kesko