Shiruten tekemä auditointi antoi hyvän kokonaiskuvan asiakaskuuntelustamme ja kokosi näkökulmia yhteen vahvuuksistamme ja heikkouksistamme. Samalla meille oli tärkeää, että saimme peilata omaa tekemistämme muihin yrityksiin. Olemme pystyneet hyödyntämään tuloksia heti käytännössä kehitystoimenpiteidemme priorisoinnissa.
Noora Lainio
Sales Director, SMB Customers, Elisa
Auditointi ja sen tarjoama ulkopuolisen arvio osaamisestamme on hyvä työkalu asian viemiseen eteenpäin organisaatiossa. Meillä se on nostanut aiheen pykälän ylöspäin. Olisi hyödyllistä tehdä auditointi säännöllisestikin.
Jouni Petrow
Customer Experience Director, Elisa
Auditoinnin arvo on siinä, että sen tulosten perusteella asiaa saadaan vietyä eteenpäin yrityksessä.
Merja Vane-Tempest
Customer Experience Development, Elisa