Osallistujilta

Valmennuksen järjestäjällä Shirutella on vankka ja monipuolinen osaaminen asiakaskokemusten johtamisesta. Valmennus oli hyvin käytännönläheinen ja asiakascaset hyvin valittuja. Valmennus sopii varmasti monenlaisista tehtävistä tuleville henkilöille, kuuluuhan asiakaskokemus ihan jokaiselle organisaatiossa!
Erika Stude
Customer Experience Manager, Alko
Asiakaskuuntelu on tullut oikein hyvin tutuksi valmennuspäivien aikana. Luennoitsijat ovat olleet hyviä. Eri puheenvuoroista olen saanut itselle jokaisesta jotain. Olen ollut tasaisesti tosi tyytyväinen koulutuspakettiin. Tällainen valmennus olisi hyvä kaikille, jotka ovat asiakkaiden kanssa tekemisissä.
Olli-Petteri Pietilä
Ratkaisuasiantuntija, Elenia
Sain paljon työkaluja eteenpäin. Kiitos!
Ulla Granroth
Project Manager, Holiday Club
Sirten positiivisuus oli mahtavaa, Santerin myös. Itse asiassa kaikkien vetäjien... Koulutus voisi olla pidempikin!
Anne Larnemaa
Digital Project Manager, IF
Koulutus oli kiinnostava, ja se sisälsi paljon hyviä sekä ajatuksia herättäviä asioita. Olen vienyt jo vaikka mitä ajatuksia eteenpäin täällä opitusta omaan organisaatioon ja muillekin toimialoillemme, nopeita asioita. Markkinointi-ihmiset, tutkimus-, laatu- ja kehityspäälliköt sekä muut asiakkuuskokemusasioista vastaavat henkilöt tarvitsevat tätä osaamista.
Hanna Kortström
Kehityspäällikkö, Kesko
Hyvä koulutus ja antaa hyvää näkemystä asiakaskokemuksen kehittämiseen yli toimialarajojen. Kaiken kaikkiaan hyvä kokonaisuus ja pienellä hionnalla timantti!
Arto Mustikkaniemi
Head of Consumer Products & Services, Nelonen Media
Tasokas, huolella valmisteltu, kattava koulutus. Sopivasti teoriaa, caseja ja puheenvuoroja teemoista. Vahvasti tuoretta tietoa ja tulevaisuuden näkökulmaa. Sopii sekä aloittelijalle että seniorille: oman tason mukaan saa hyödynnettävää.
Tarja Ilvonen
Vice President, Customer Experience and Insight, OP
Suosittelen koulutusta asiakaspalvelun kehittämisestä kiinnostuneille. Oli sopivankokoinen porukka, jolloin keskustelua syntyi luontevasti.
Ann Blomqvist
Restaurant Manager, Tallink Silja
Hyvä, monipuolinen koulutus, jossa mielenkiintoisia puheenvuoroja. Sopii asiakaskokemuksen kehittämisen ammattilaisille.
Heidi Nurminen
Customer Insight Manager, Tallink Silja
Sirte tietää ja tuntee mistä puhuu. Suosittelen koulutusta erityisesti asiakkuusajattelua aloitteleville tai erilaisia projekteja käynnistäville, sillä koulutuskansio on erittäin konkreettinen. Itselleni tutustuminen Rovion asiakaspalveluajatteluun sekä Servqual-mallin esilletulo antoivat eniten ajattelunaihetta.
Anne Mehtäläinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja, HOK-Elanto
Erinomaiset kolme päivää. Ne antoivat hyvät eväät asiakaskuunteluun ja sen kehittämiseen. Pidin erityisesti Sanoman vierailijapuheenvuorosta. Näitä lisää. Kiitos!
Jouni Karppinen
Senior Analyst, Finnair
Iso kimppu ruusuja koulutuksen oheismateriaalista ja työkirjasta! Materiaaliin on käytetty paljon aikaa ja ammattitaitoa ja se antaa paljon apua sekä virikkeitä käyttäjälle.
Customer Experience Manager, Matkailu
Sain oikeita käytännöllisiä työkaluja omaan työhöni. Erittäin hyvin valmisteltu kokonaisuus, jossa ei säästetty opeissa ja vinkeissä. Sirten osaaminen on erittäin laaja-alaista ja hän jakaa osaamistaan ammattitaitoisesti vaivojaan säästämättä.
Lea Aarinen-Koski
Country Manager, Marimekko
Hyvät puitteet, saitte aikaan erinomaisen tunnelman ja ilmapiirin.
Sami Mäenpää
Director, Customer Relations and Feedback, Finnair
Koulutus oli oikein antoisa. Mielestäni se sopii hyvin asiakkuuksien johtamiseen, asiakkuuksien kehittämiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen ja asiakasmittaamiseen. Tiivis paketti lyhyessä aikataulussa. Suuri kiitos asiantuntevasta ja positiivisesta valmennuksesta.
Asiakasvastaava, Terveydenhuolto
Kokonaisuutena sain kurssista mitä lähdin hakemaan. Tulemme hyödyntämään oppeja yrityksemme asiakassuhteiden hallinnassa. Suosittelen valmennusta yrityksen operatiivisille johtohenkilöille ja asiakashallinnoinnin ammattilaisille. Kun johto saadaan ymmärtämään asiakaskuuntelun tärkeys, markkinoinnin ja asiakashallinnoinnin ihmisten tehtävä helpottuu.
Unto Hartikainen
Rakennuttajajohtaja, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Pidin koulutuksesta todella paljon, sain konkreettisia eväitä työhöni asiakastyytyväisyyden mittaamisen ja kehittämisen vastuuhenkilönä. Ryhmä oli tosi mukava, yhteisöllinen fiilis! Luentojen rakenne oli selkeä. Sain paljon ideoita asiakaskuuntelun kehittämiseen. Kiitos!
Lilli Vahla
Customer Relations Manager, HUS Lab
Erittäin onnistunut kurssi, etenkin tosielämän caset ja esimerkit olivat kiinnostavia. Olen tyytyväinen, että lähdin mukaan. Mukava tunnelma, hyvät tarjoilut, mukavat osallistujat. Kaikkinensa erittäin antoisa kurssi, kiitos!
Customer & Consumer Insight, Ravitsemis- ja majoitusala
Koulutus sopii monelle eri tasolle organisaatiossa. Se avaa silmiä ja tietoisuutta, miten asiakas pitäisi olla lähempänä yrityksen pulssilla. Hyvä sisältö, harjoitukset tuovat perspektiiviä omaan yritykseen vaadittaviin toimenpiteisiin. Loistava kokonaisuus - hyviä työkaluja implementointiin!
Minna Välke
Customer Experience Manager, Microsoft
Itselle parasta antia olivat pienet oivallukset liittyen omaan työhön ja asiakaskokemuksen mittaamiseen ja parantamiseen verkossa sekä antoisat keskustelut. Valmennus sopii asiakaskokemuksen johtamisen ja mittaamisen kanssa työskenteleville.
Online Sales and Marketing, Tele- ja viestintäala
Hyvin kuultiin asiakasta läpi seminaarin, kasvotusten ja verkossa. Koulutus sopii kaikille läpi organisaation: asiakaspalvelu, asiakkuusyksikön henkilöt ja johto sekä liiketoiminta kokonaisuutena.
Tuija Nissi
Kehityspäällikkö, Veikkaus
Sisältö oli hyvin ja loogisesti eroteltu kolmeen eri päivään. Kurssi oli hyvä ja sain hakemiani tietoja ja työkaluja omaan työhöni.
Mia Hartikainen
Customer Experience Manager, Cygate
Mielenkiintoiset aiheet ja selkeitä hyviä esimerkkicaseja. Hienoa saada kuulla kokemuksia myös muilta kurssilaisilta.
Asiakaskokemuksen kehittäjä, Vähittäiskauppa
Erittäin hyödyllistä. Todella rautainen ja ammattimainen ote!
Tero Thynell
Hotel Manager, Kämp Collection Hotels
Teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa. Työkirja oli tosi hyvä ja ohjaava. Valmennus sopii hyvin kehitys- ja implementointiyksiköissä toimiville aktiivisille asiakaspalvelijoille.
Johtaja, Finanssi- ja vakuutusyhtiö
Valmennus oli hyvä yritykselle, joka pohtii asiakaskuuntelun eri mahdollisuuksia. Kiva ryhmä, hyvää keskustelua!
Pirjo Kuusela
Palveluasimies, Nordea
Paljon uutta ja syventävää asiaa siitä, kuinka asiakaskuuntelua voi kehittää. Asiantuntevia puheenvuoroja. Kaiken kaikkiaan ammattimaisesti vedetty kokonaisuus. Sirtellä erittäin miellyttävä maanläheinen tapa lähestyä ja selventää vaikeampiakin ja monimutkaisempiakin aiheita.
Auli Mikkonen
Communications and Marketing Designer, Kansainvälinen vientiyritys